Irish Cob Norway website

http://irishcob.no/

Inspeksjons info (Registrerings info)

Info om inspeksjoner
Poeng systemet i ICS NL:
Under 128 poeng ingen premiering
128- 135 poeng = 3 Premium AVLS GODKJENT
136 - 143 poeng = 2. Premium AVLS GODKJENT
144 - 160 poeng = 1. Premium AVLS GODKJENT
1. Premium er selvfølgelig det beste
STER tittelen oppnås slik:
2 x 1. Premium oppnådd i hvert sitt kalenderår
Såfremst et dyr er av ukjent avstamning skal dyret stilles til rasegodkjennelse før det stilles på en Premium inspeksjon.
Dette er selvfølgelig spesielt aktuelt ved importerte dyr.
De fleste føll som blir født nå, er født inn i stamboken automatisk.
Likevel skal de stilles til inspeksjon for oppnåelse av avls-godkjennelse.
 
Mer utfyllende info se www.irishcob.nl
 
Hvordan og hva må du vite før du stiller på en inspeksjon
 
Før inspeksjoner trenger vi å vite følgende
Har hesten pass(hvis ikke må vi lage det)
Navn, Alder og Kjønn
IC Nederland kan kun registrere foreldre i passet, hvis det kan bevises hvem foreldrene er.
Bevises betyr som følgende
For hingster og Vallaker:
1. At stambok kontoret har et signert dokument som er underskrevet av hingsteeier, og at hoppen ble dedekt til spesifisert dato.
Føllet må være født omkring 11,5 mnd etter bedekings datoen.
 2. Hvis disse dokumentene ikke kan fremvises, kan likevel foreldre bevises med en DNA test.
3. Hingster over to år kan stilles for godkjenning for avl.
Godkjente hingster vil bli lagt ut på IC Nederlands og IC Norges hjemmesider.
Hingster som skal stilles for godkjenning, må vise en veterinær attest som ikke er mer en 1 måned gammel. Denne kan lastes ned under skjemaer.
Denne må bekrefte at hingstens helse er ok, og at hingsten ikke har alvorlige feil.
Den må også bevise at hingsten ikke mangler, testikler og at begge testikler er på plass.
 For hopper: 
1. At en representant har sett føllet ved sin mors fot, før avvenning.
Dette kan være din lokale veterinær om dokumenterer at hun har sett føllet ved sin mors fot.
2. IC kan sjekke ut identiteten ved å se i hestens pass, eller via mikrochip, hvis hesten er mikrochip merket.
3. IC representanten lager en beskrivelse av føllet og tar en hår prøve av føllet til stamboken
Etter dette er utført kan stamboken utstede et pass til hesten.
 
Ukjent avstamming
Hvis avstammingen av hesten er ukjent, og at en godkjent inspektør for IC finner ut at hesten oppfyller stam bokens krav.  Kan hesten registreres som Irish Cob og det kan utstedes et pass som sir at foreldre er ukjente.
Registrering kan kun gjøres i en stambok godkjent av EU, som ICS-NL stambok er.
Hester med ukjent identitet registreres I Basic registret, og kan brukes i avl.
Etter og ha gått gjennom en Premium inspeksjon ved alder av 2 år, kan de overflyttes til Basic Premium registeret.
Hester med kjent avstamming registreres I hovedstambokens seksjon MAIN.
Main Book 2 (HB2) hvis hingsten/vallaken var registrert I Basic registeret eller I HB2
Main Book 1 (HB1) hingsten/vallaken var registrert I Basic Premium registeret eller,
eller i HB1 Premium Register (ble godkjent for alv)
Hester i HB2 som har gått gjennom en Premium inspeksjon og bestått, blir flyttet til HB2 Premium Register
Hester i HB1 som har gått gjennom en Premium inspeksjon og bestått, blir flyttet til HB1 Premium Register
Ved en inspeksjon klasseres hestene slik.
1. Første premium(= Meget god)
2. Andre Premium(= God)
3. Første premium (= OK)
4. Ikke premiert (= ikke godkjent)
 
Bare hester som premieres med, første, andre eller tredje Premium kan overflyttes til Premium registeret.

Påmeldings gebyr for en inspeksjon er 75 Euro eller ca 675,- kr
IC Nederland tar hår prøver for DNA testing fra alle hester, som oppbevares ved stambok kontoret.
Hvis en hingst blir godkjent, må dens DNA sendes til et laboratorium for sjekk.
(Koster 45 Euro eller ca 405,-kr)
IC Nederland registrerer IC Cross, men setter ikke opp en inspeksjon for ICC.
Inspektører for Norge vil være Wim
and Marijke Heijkoop
For mer info om stambokens krav se www.irishcob.nl